قالب وبلاگ
ورزشی

ورزشی
برنامه ها وفعالیت های تربیت بدنی دختران در آموزشگاه های شهرستان مرودشت

گزارش مسابقات شطرنج در اولین جشنواره مسابقات ورزشی مدارس ابتدایی شهرستان مرودشت

مسابقات شطرنج درتاریخ07/11/91 در سالن حضرت زینب(س) با حضور7 تیم از مدارس

ابتدایی شهرستان برگزار گردید. این مسابقات با حضور تیم های علوی ،باران، فرهنگیان2،

ادبستان مردانی ،سما ، شهید برزگر،فرهنگیان 3به روش سوئیسی انجام گرفت وپس از انجام

 بازی نتایج زیر حاصل گردید:

مقام اول:مشترکا پریسا همایون از مدرسه باران و غزاله غریب از مدرسه شهید برزگر

مقام دوم:سپیده نظری از مدرسه سماء

مقام سوم: مشترکا  یاسمن جعفری از مدرسه علوی و فریماه شکوهی از مدرسه فرهنگیان 2

مقام چهارم :هلیا امین زاده از مدرسه باران

در پایان از ناظر کل مسابقات سرکار خانم مریم پیمان و همچنین از آقای حاج نورالله زارع و

آقای کیان فرهام از هیئت شطرنج شهرستان مرودشت که در اجرای این دوره از مسابقات

صمیمانه مارا یاری نمودند، قدردانی و تشکر ویژه بعمل می آید

 

 

 

 

 

[ جمعه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 17:13 ] [ تربیت بدنی خواهران ]

گزارش مسابقات طناب زنی در اولین جشنواره مسابقات ورزشی مدارس ابتدایی شهرستان مرودشت

مسابقات طناب زنی درتاریخ04/11/91 در سالن حضرت زینب(س) با حضور10 تیم از مدارس ابتدایی شهرستان برگزار گردید. این مسابقات با حضور تیم های علوی 1، علوی 2، شهیداشراقی، فرهنگیان2، ادبستان مردانی ،سما ،13آبان،شهید بهرام کاووسی،قاسم زاده، ادبستان روحانی به صورت انفرادی انجام گرفت وپس از انجام بازی نتایج زیر حاصل گردید:

مقام اول: آموزشگاه 13آبان

مقام دوم: آموزشگاه سماء

مقام سوم: آموزشگاه فرهنگیان2

مقام های انفرادی دبل

مقام اول :مریم برزگر از آموزشگاه شهید بهرام کاووسی با امتیاز 16

مقام دوم:آیداامیری از اموزشگاه فرهنگیان (2)با امتیاز11

مقام سوم:زهرا دژگین از آموزشگاه شهید اشزاقی با امتیاز

مقام های انفرادی جاگینگ

مقام اول:زهرا هادی از آموزشگاه شهید بهرام کاووسی با امتیاز45

مقام دوم :فاطمه حسینی همت از آموزشگاه روحانی با امتیاز44

مقام سوم:نادیا سلیمی راد از آموزشگاه شهید اشراقی با امتیاز43

در پایان از ناظر کل مسابقات سرکار خانم مریم پیمان و همچنین از داوران این دوره سرکار خانمها فرشته راستی، رعنا حسن شاهی،لیلا نوروزی، مرجان پیمان،نرگس نبی عبدالیوسفی و فائزه فتوت ونجمه بهرامی که در اجرای این دوره از مسابقات صمیمانه مارا یاری نمودند، قدردانی و تشکر ویژه بعمل می آید
[ سه شنبه دهم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 12:27 ] [ تربیت بدنی خواهران ]

گزارش مسابقات دوومیدانی در اولین  جشنواره مسابقات ورزشی مدارس ابتدایی شهرستان مرودشت

 

مسابقات دوومیدانی ازتاریخ07/11/91 لغایت 08/11/91 در سالن شهید برزگر با حضور 12 تیم از مدارس ابتدایی شهرستان برگزار گردید. این مسابقات با حضور تیم های روحانی، ابوذر، شهیدقاسم زاده، فرهنگیان3، طلوع آزادی،فرهنگیان2 ، شهیدبهمه ای، حضرت مهدی،شهید میرابی ،شهید رجایی،آل یاسین،ظهراب روشن  به صورت رقابتی انجام گرفت وپس از انجام  رقابت ها نتایج زیر حاصل گردید:

مقام اول: آموزشگاه فرهنگیان ۳با امتیاز۴۴

مقام دوم: آموزشگاه روحانی با امتیاز۳۰                     

مقام سوم: آموزشگاه طلوع آزادی با امتیاز۱۲

مقام چهارم:آموزشگاه ابوذربا امتیاز ۱۱

مقام پنجم:آموزشگاه شهید قاسم زاده با امتیاز۱۰

مقام ششم:آموزشگاه شهید بهمه ای با امتیاز ۹

مقام هفتم:آموزشگاه حضرت مهدی با امتیاز ۸

در پایان از ناظر کل مسابقات سرکار خانم مریم پیمان و همچنین از داوران این دوره سرکار خانمها فاطمه دهقانی،خدیجه فرهادی،فریبا خوش صوت، نجمه بهرامی که در اجرای این دوره از مسابقات صمیمانه مارا یاری نمودند، قدردانی و تشکر ویژه بعمل می آید
[ دوشنبه نهم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 19:14 ] [ تربیت بدنی خواهران ]

گزارش مسابقات تنیس روی میز در اولین  جشنواره مسابقات ورزشی مدارس ابتدایی شهرستان مرودشت

 

مسابقات تنیس روی میز ازتاریخ0۵/11/91 در سالن حضرت زینب با حضور ۵تیم از مدارس ابتدایی شهرستان برگزار گردید. این مسابقات با حضور تیم های  فرهنگیان3،  فرهنگیان2 ، حظرت مهدی، روحانی ،باران روشن  به صورت دوره ای انجام گرفت وپس از انجام  رقابت ها نتایج زیر حاصل گردید:

مقام اول: آموزشگاه فرهنگیان ۳

مقام دوم: آموزشگاه فرهنگیان ۲                     

مقام سوم: آموزشگاه باران

در پایان از ناظر کل مسابقات سرکار خانم مریم پیمان و همچنین از داوران این دوره سرکار خانمها ندا اله یاری، سمیرا خسروانی که در اجرای این دوره از مسابقات صمیمانه مارا یاری نمودند، قدردانی و تشکر ویژه بعمل می آید
[ دوشنبه نهم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 19:5 ] [ تربیت بدنی خواهران ]

گزارش مسابقات بومی ومحلی(دژبال) در اولین  جشنواره مسابقات ورزشی مدارس ابتدایی شهرستان مرودشت

مسابقات بومی ومحلی درتاریخ03/11/91 در سالن حضرت زینب(س) با حضور17 تیم از مدارس ابتدایی شهرستان برگزار گردید. این مسابقات با حضور تیم های علوی 1، علوی 2، شهیداشراقی، فرهنگیان3، ادبستان مردانی،شهیدبهمه ای ، شهیدمیرابی، شهید رجایی، شهید برزگر،شهید فیروز همایون ،شهید قاسم زاده،شهدای محرم ،سما،طلوع آزادی،13آبان،آل یاسین،ادبستان روحانی به صورت دو حذفی انجام گرفت وپس از انجام  32 بازی نتایج زیر حاصل گردید:

مقام اول: آموزشگاه روحانی

مقام دوم: آموزشگاه 13آبان

مقام سوم: آموزشگاه شهید فیروز همایون

در پایان از ناظر کل مسابقات سرکار خانم مریم پیمان و همچنین از داوران این دوره سرکار خانمها ندا اله یاری، مهشید حسن شاهی،فاطمه سهرابی، مدینه عبدالهی وزهرا قاسمی که در اجرای این دوره از مسابقات صمیمانه مارا یاری نمودند، قدردانی و تشکر ویژه بعمل می آید
[ پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 17:27 ] [ تربیت بدنی خواهران ]

گزارش مسابقات آمادگی جسمانی در اولین  جشنواره مسابقات ورزشی مدارس ابتدایی شهرستان مرودشت

 

مسابقات آمادگی جسمانی ازتاریخ01/11/91 لغایت 02/11/91 در سالن حضرت زینب(س) با حضور 12تیم از مدارس ابتدایی شهرستان برگزار گردید. این مسابقات با حضور تیم های علوی 1، علوی 2، فرهنگیان3، ادبستان مردانی،  شهیدبهرام کاووسی، باران، شهید رجایی،شهید بهمه ای،شهیدمیرابی،آل یاسین،ادبستان روحانی،شهید ظهراب روشن  در مواد مسابقه ای دراز نشست ،پرتاب توپ مدیسینبال، پرش عمودی و دو اسقامت( 600 متر ) به رقابت پرداختند که درپایان  نتایج زیر حاصل گردید:

مقام اول: آموزشگاه فرهنگیان 3

مقام دوم: آموزشگاه غیر دولتی باران                   

مقام سوم: آموزشگاه شهید رجایی

مقام های انفرادی رده سنی ۷۹

مقام اول:فاطمه بهزادکیا از آموزشگاه شهید بهرام کاووسی

مقام دوم:ریحانه حیدری از آموزشگاه باران

مقام سوم:راضیه پورمیرزا ز آموزشگاه شهید بهرام کاووسی

مقام های انفرادی رده سنی ۸۰

مقام اول:عاطفه جوکار از آموزشگاه شهید رجایی

مقام دوم:الناز فرهادی از آموزشگاه باران

مقام سوم:فاطمه هادی پور از آموزشگاه شهید رجایی

مقام های انفرادی رده سنی ۸۱

مقام اول:غزل مرادی از آموزشگاه فرهنگیان (۳)

مقام دوم:مرضیه قمری از آموزشگاه فرهنگیان(۳)

مقام سوم:فاطمه برسته از آموزشگاه طلوع آزادی

مقام های انفرادی رده سنی ۸۲

مقام اول:آیناز لطفی از آموزشگاه شهید ظهراب روشن

مقام دوم:فاطمه میر احمدی از آموزشگاه باران

مقام سوم:زهرا کرمی از آموزشگاه فرهنگیان(۳)

قهرمان قهرمانان فطمه بهزادکیا از مدرسه شهید بهرام کاووسی با امتیاز ۹۸/۳۶۷

در پایان از ناظر کل مسابقات سرکار خانم مریم پیمان و همچنین از داوران این دوره سرکار خانمها ندا اله یاری،کبری قانعی نژاد،ناهید عباسی ،مدینه عبدالهی، سمیه کاظمی،خدیجه فرهادی که در اجرای این دوره از مسابقات صمیمانه مارا یاری نمودند، قدردانی و تشکر ویژه بعمل می آید
[ سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 21:45 ] [ تربیت بدنی خواهران ]
مسابقات والیبال ازتاریخ30/10/91 لغایت 01/11/91 در سالن حضرت زینب(س) با حضور 10 تیم از مدارس ابتدایی شهرستان برگزار گردید. این مسابقات با حضور تیم های علوی 1، علوی 2، شهیدقاسم زاده، فرهنگیان3، ادبستان مردانی،شهدای محرم، شهیدبهرام کاووسی، باران، شهید اشراقی،عدالت اورنگی به صورت دو حذفی انجام گرفت وپس از انجام  19 بازی نتایج زیر حاصل گردید:

مقام اول: آموزشگاه فرهنگیان 3

مقام دوم: آموزشگاه علوی 1                     

مقام سوم: آموزشگاه شهدای محرم

در پایان از ناظر کل مسابقات سرکار خانم مریم پیمان و همچنین از داوران این دوره سرکار خانمها فرشته راستی، رعنا حسن شاهی،معصومه حسین زاده، آزیتا زارع و سمیرا رفیعی که در اجرای این دوره از مسابقات صمیمانه مارا یاری نمودند، قدردانی و تشکر ویژه بعمل می آید
[ سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 21:24 ] [ تربیت بدنی خواهران ]
 

اولين جشنواره ورزشي دانش آموزان دخترابتدايي مرودشت آغاز شد


كارشناس تربيت بدني دختران شهرستان مرودشت گفت: ورزش جز جدايي ناپذير تعليم و تربيت است


 

به گزارش اداره روابط عمومي آموزش وپرورش فارس ،اين مطلب را مريم پيمان درآيين افتتاحيه اولين جشنواره ورزشي دانش آموزان دخترابتدايي مرودشتي كه باحضور جمعي ازمسئولان وورزشكاران اين شهرستان در سالن ورزشي شهيد برزگر آغاز شد عنوان كرد

وي گفت: شركت دانش آموزان در مسابقات ورزشي و فعاليت هاي بدني علاوه بر تغيير شكل و استحكام عضلات ، پيامد هاي رواني مثبتي نيز خواهد داشت

كارشناس تربيت بدني دختران شهرستان مرودشت همچنين در خصوص اهميت ورزش دانش آموزي گفت: ورزش جز جدايي ناپذير تعليم و تربيت بوده و وسيله اي براي رسيدن به سلامت جسمي و روحي است .

در اين همايش همچنين مدير آموزش و پرورش شهرستان مرودشت نيز با اعلام اينكه ورزش دوره ابتدايي از اهميت بسزايي برخوردار است گفت :ورزش در دوره ابتدايي پايه و زير بناي مقاطع بعدي است .

مرتضي چراغي گفت: محيط ورزشي بايد آكنده از تقوا ، جوانمردي و پارسايي باشد و اين نياز به توجه ويژه معلمان و مربيان به اين امر دارد

خاطر نشان مي شود دانش اموزان شركت كننده در اين جشنواره در قالب 22 تيم در رشته هاي آمادگي جسمانی ، تنيس روي ميز ، فوتسال ، واليبال ، بازي هاي بومي و محلي ، طناب زني ، دو و ميداني و بسكتبال از 26 دي ماه تا 10 بهمن با هم به رقابت خواهند پرداخت.

[ سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 21:9 ] [ تربیت بدنی خواهران ]

.: Weblog Themes By Mah Music :.

درباره وبلاگ

برنامه ها وفعالیت های تربیت بدنی دختران در آموزشگاه های شهرستان مرودشت. با سلام من ساغر پیمان هستم مدیر وبلاگ از اینکه گزارش های ماهانتان را با ما در میان میگزارید تشکر میکنم و از اینکه به وبلاگه ما سر میزنین و اخبارها را دنبال میکنید تشکر میکنم با تشکر مدیر وبلاگ
موضوعات وب
امکانات وب

كد ماوس